SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Na jaře 2022 nás oslovila slečna Nikola Szentkiályiová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s nápadem spolupráce. Zaujalo ji, že se naše limonáda jmenuje Baťovka a jejich univerzitě se říká lidově Bat'ovka. Tak co to nedát dohromady. A tak jsme udělali etiketu pro Universitu Tomáše Bati, kde dominují jejich tři budovy. Etiketu jsme vytvořili pro perlivou vodu, která se běžně pije na různých setkáních, školení či jiných akci, které jsou spojeny s univerzitou. Jak se nám to podařilo, posuďte sami.