OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ochrannou známkou označovali své výrobky řemeslníci již za časů cechovních, kdy zvláštní komise, složené z odborných mistrů, určovaly, je-li hotové zboží jakostně i vzhledem hodné známky. Později vešel v platnost zákon o ochraně známek.

První zákonem chráněnou známkou firmy Baťa byl běžící zajíc, orámovaný elipsou.

Plátěné střevíce s tímto označením byly uvedeny na trh roku 1907. Bylo to zboží určené pro velkoobchodníky, kteří byli jedinými odběrateli firmy Baťa, neboť detailistům se tehdy vůbec neprodávalo. Tito nakupovali u velkoobchodníků. Teprve o dva roky později se začalo vyrábět zboží pro detailisty, označené do podešve vlisovanou známkou „Baťa“ v elipse a prodejní cenou.

Rozdíl byl v jakosti, přestože detailista mohl prodávat baťovky i zajícovky za stejnou cenu. Baťovky byly jakostně lepší o zisk velkoobchodu, neboť se prodávaly přímo detailistům a byly vyráběny s koženou stélkou a jadrnou podešví. Vedle těchto dvou druhů bylo také vyráběno ještě levnější zboží bez známky. konkurenční firmy vyráběli vesměs zboží bez známek, a tak se stávalo, že bývalo v obchodech spotřebitelům nabízeno a prodáváno zboží méněcenné, ačkoliv zákazník si přál baťovky.

Na tuto okolnost přísně dbal Tomáš Baťa a přesvědčoval se při každé příležitosti, nejsou-li zákazníci podváděni, jak to řekl otevřeně jistému obchodníkovi, do jehož obchodu vešel a žádal „baťovky“. 

Příručí mu nabídl napřed zboží bez známky, konkurenční, a teprve když Tomáš Baťa namítal, že slyšel, že baťovky jsou opatřeny známkou, nabídl mu zajícovky s poukazem, že je to jedno, že toto jsou baťovky a snažil se mu je prodat. Tomáš Baťa se však nedal a prohlásil, že baťovky mají také prodejní cenu vlisovanou v podešvi. Teprve nyní přistoupil šéf obchodu a pochopil situaci, vytáhl skutečné, původní baťovky a nabídl je. 

Poté se Tomáš Baťa představil a přísně domluvil obchodníkovi, aby napříště podobné věci nedělal. „Je to podvod na mém závodě, a hlavně na spotřebiteli. Zákon jej přísně stíhá. Nedělejte to.“

A takových zkoušek provedl Tomáš Baťa mnoho.